Tamer Akın

Yaşam Koçu Tamer Akın'a göre Carstensen'in önerisi teoride ideal görünmekle beraber uygulamada ciddi sorunlara yol açabilir. Türkiye gibi genç nüfuslu ülkelerde 20'li yaşlarda yarı zamanlı çalışmak özel hayata zaman ayırma problemini çözebilir. Ancak, bu işten elde edilen gelirle hayatı sürdürürken zorlanma ihtimali çok yüksek. Bunun yanında, Akın'a göre iş hayatı açısından 40 yaşının üzerinde olmak belirli göstergeler açısından önemli olsa da yapılan işin niteliği gereği fiziki açıdan yüksek kondisyon gerektiren işlerde düşük performans yaratabilir. Öte yandan, bu önerinin hayata geçirilmesi 60 yaşlarındaki yetkin çalışanları kendi bünyesinde daha uzun süre tutmak isteyen firmalar açısından yararlı olabilir. Bu gibi düzenlemelerde kişilerin çalışmaya elverişlilik düzeyinin göz önünde alınması gerektiğini vurgularan Akın, "Emeklilik için belirli koşulların olması önemli. Bunun yanında, 65 yaşında olup da çalışma performansı kabul edilebilir düzeyde olan kişiler için farklı opsiyonlar sunabilen bir sistem yararlı olabilir" diyor.

40yas kariyer full